Netwerk Groene Bureaus

netwerk groene bureaus
brancheorganisatie voor kwaliteitsbevordering en belangenbehartiging

17 juni 2013

Het Netwerk Groene Bureaus neemt deel aan de Natuurtop van staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken op zaterdag 22 juni 2013. De rijksoverheid nodigt daarbij maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven, provincies en andere overheden uit om het natuurbeleid voor de lange termijn mede vorm te geven.

Op de Natuurtop zetten naar schatting 150 directievoorzitters en bestuurders uit uiteenlopende sectoren de eerste stappen om binnen het beleid synergie te bereiken tussen de natuur en andere maatschappelijke belangen zoals waterveiligheid, recreatie, ondernemerschap, gezondheid, energie en klimaat.

Het Netwerk, vertegenwoordigd door zijn voorzitter Johan Burger, zal zijn ervaring inbrengen met de uitvoering van beleid en regelgeving en met het samengaan van soms conflicterende maatschappelijke belangen. De daarvoor benodigde concrete dagelijkse beslissingen van bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en overheden vereisen een kwalitatief goede onderbouwing. Groene bureaus bieden die onderbouwing. Daarmee maken zij samen met andere partijen de vertaling van ontwikkelde visies naar de praktijk mogelijk.