Netwerk Groene Bureaus

netwerk groene bureaus
brancheorganisatie voor kwaliteitsbevordering en belangenbehartiging

16 april 2013

In maart 2013 is een pilot van start gegaan, waarbij de leden van het Netwerk Groene Bureaus (NGB) gebruik kunnen maken van de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF). Binnen deze pilot krijgt men direct toegang tot de gegevens in de databank, waarin meer dan 60 miljoen waarnemingen van planten en dieren zijn opgeslagen.

Er is behoefte bij groene bureaus om toegang te krijgen tot de gegevens in de Nationale Databank. Tot dusver konden bureaus gegevens uit de NDFF bestellen via Het Natuurloket. Met deze pilot willen het NGB en de Gegevensautoriteit Natuur (GaN) nagaan hoe de leden van het Netwerk de NDFF kunnen gebruiken en welke abonnementsvorm daar het beste bij past. De bedoeling is vanaf november 2013 te beschikken over een financieringsmodel voor een abonnement voor adviesbureaus.

Er wordt nu al goed gebruik gemaakt van de mogelijkheden die de pilot biedt. Bij het bepalen van waar welke beschermde soorten voorkomen en welk eventueel vervolgonderzoek moet worden uitgevoerd, is de NDFF een erg handig hulpmiddel. Verspreidingsgegevens van veel verschillende bronnen zijn in de NDFF samengebracht en daardoor efficiënt te raadplegen. Ook zijn niet-gepubliceerde gegevens op deze wijze beschikbaar voor gebruik bij de advisering.

Alle groene bureaus die zijn aangesloten bij het Netwerk Groene Bureaus kunnen meedoen aan de pilot. De pilot is een gezamenlijke inkoop van toegang tot NDFF door het NGB. Via secretariaat@netwerkgroenebureaus.nl kan het aanmeldformulier worden aangevraagd. Nog geen lid van het NGB? Kijk dan hier.