Netwerk Groene Bureaus

netwerk groene bureaus
brancheorganisatie voor kwaliteitsbevordering en belangenbehartiging

24 februari 2013

Annelies Freriks (advocaat en hoogleraar Dier en Recht) wordt voorzitter van de klachtencommissie van het Netwerk Groene Bureaus. De bestaande klachtenprocedure is gemoderniseerd en geprofessionaliseerd. Ook al is het aantal klachten zeer gering, het Netwerk Groene Bureaus hecht aan een degelijke procedure die transparant en onafhankelijk is.

Het Netwerk Groene Bureaus die als brancheorganisatie tweederde van de bij adviesbureaus werkende ecologische adviseurs met elkaar verbindt, staat in het kader van kwaliteitsborging open voor klachten over zijn leden. Het bestuur, de klachtencommissie en de ledenvergadering behandelen klachten volgens een vaste procedure. De klachtencommissie bestaat uit twee onafhankelijke leden en twee leden van het Netwerk Groene Bureaus.

Werkwijze
Het bestuur beoordeelt de ontvankelijkheid van de klacht en toetst de klacht aan de gedragscode van het Netwerk. Het bestuur gaat op basis van zijn bevindingen met de betrokken partijen in gesprek om een oplossing te vinden. Indien een of meerdere partijen het niet eens zijn met het bestuur, is beroep mogelijk bij de klachtencommissie. Het bestuur stelt eventuele sancties vast. De betrokken partijen kunnen daartegen bij de ledenvergadering in beroep gaan.

Samenstelling klachtencommissie
De klachtencommissie staat onder leiding van Annelies Freriks (Advocatenkantoor A.A. Freriks B.V., Eindhoven en hoogleraar Dier en Recht Universiteit Utrecht), met Robert Crince le Roy (advocaat bij Houthoff Buruma, Rotterdam) als vervanger. Marcel Visser, ecoloog bij het Nederlands Instituut voor Ecologie, is onafhankelijk lid van de commissie. De commissieleden (en vervangers) vanuit het Netwerk zijn Bertien Besteman (b&d Natuuradvies), Gert Hoogerwerf (Natuurbalans), Theo de Jong (Bureau Viridis).