Afdrukken

20 februari 2013

Het Netwerk Groene Bureaus heeft twee nieuwe bestuursleden: André de Bonte en Johannes Regelink. Lidia Gerrits en Reinier Meijer namen afscheid van het bestuur van de brancheorganisatie die tweederde van de bij adviesbureaus werkende ecologische adviseurs met elkaar verbindt.

André de Bonte is samen met drie collega's en IPC Groene Ruimte (de vroegere 'praktijkschool' in Schaarsbergen) eigenaar van Aequator Groen & Ruimte. Hij ziet verder faciliteren en stimuleren van de samenwerking tussen bureaus als belangrijke taken voor het Netwerk. Johannes Regelink is eigenaar van Regelink Ecologie & Landschap. Hij hecht aan een goede input van de leden; zijn streven is de netwerkfunctie verder te ontwikkelen. De ledenvergadering benoemde beiden bij acclamatie tot bestuurslid.

Vanwege het vervullen van twee termijnen van drie jaar (het maximum aantal) namen Lidia Gerrits (De Groene Ruimte) en Reinier Meijer (BügelHajema) op 12 februari 2013 afscheid van het bestuur. Voorzitter Johan Burger (ATKB) bedankte hen voor hun inzet. Lidia Gerrits leverde vanuit een gedegen kennis van de praktijk een no-nonsense inbreng in het bestuur en daarbuiten. Zij was betrokken bij onderwijs en bij natuurwetgeving, getuige ook het artikel in Toets dat zij samen met twee andere bestuursleden recent publiceerde. Reinier Meijer heeft zijn sporen onder meer verdiend met het Vleermuisprotocol, de kwaliteitsbeoordeling bij de aanmelding van nieuwe leden, kennis van wetgeving en het leggen van relaties met het onderwijs. Onder applaus van de ledenvergadering bedankte het bestuur beiden voor hun grote inzet en betrokkenheid bij het Netwerk, en voor de zeer plezierige samenwerking.

Don't have an account yet? Register Now!

Login voor leden