Afdrukken
15 juli 2014

Johan Burger (ATKB), Liedewij Haver Droeze (Adviesbureau Haver Droeze), Bas van Leeuwen (secretariaat NGB) en Gwenn van der Schee (Arcadis) publiceerden namens het Netwerk een artikel in ROmagazine (juli 2014) over het Uitvoeringsprogramma van de Natuurvisie. Om natuur verder maatschappelijk te verankeren, is synergie met alle maatschappelijke belangen essentieel. Dat maakt groene adviesbureaus een essentiële schakel bij de uitvoering van de Natuurvisie.


Zij stelden dat de Natuurvisie aanvullend op het gebiedenbeleid de goede beleidsrichting geeft voor de lange termijn. De Natuurvisie constateert terecht dat de (inter)nationale natuurdoelen alleen met grote inzet en goed onderbouwde afwegingen tussen maatschappelijke belangen te bereiken zijn. Het Uitvoeringsprogramma biedt het kader voor het kennisnetwerk dat daarvoor nodig is, met uitwisseling van kennis én kennisvragen tussen onderzoeksorganisaties (waaronder adviesbureaus), initiatiefnemers en overheden.

Don't have an account yet? Register Now!

Login voor leden