Netwerk Groene Bureaus

netwerk groene bureaus
brancheorganisatie voor kwaliteitsbevordering en belangenbehartiging

Themabijeenkomst ‘Ecologische opleidingen, ecologisch werk’, 16 december 2020
Veertig deelnemers van ecologische opleidingen en ecologische adviesbureaus wisselden ervaringen uit over het opleiden van jonge mensen in de ecologie, meer specifiek tot ecologisch adviseur en ecologisch onderzoeker. Veel onderwijsinstellingen en adviesbureaus weten elkaar al te vinden; deze bijeenkomst had de verdere uitbouw van de contacten als doel.

Opnamen van de presentaties en powerpoints zijn hier beschikbaar.

Gastdocentschappen
Jeroen Koorevaar Adviesbureau E.C.O. Logisch


Powerpoint van de presentatie: Gastdocentschappen Jeroen Koorevaar Adviesbureau E.C.O. Logisch

Programma themabijeenkomst

Welkom en opzet van de bijeenkomst
Marije Langstraat, bestuurslid NGB, By Nature

Hoe ecologische advisering en ecologisch onderzoek eruit zien
Gevraagde vaardigheden. Wat kunnen opleidingen bijdragen?
David van der Veen, Laneco

Kennismaking met HBO-opleidingen
Hoe een HBO-opleiding ecologie eruit ziet. Wat kunnen adviesbureaus bijdragen?
Jos Wintermans, Van Hall Larenstein

Kennismaking met MBO-opleidingen
Hoe een MBO-opleiding ecologie eruit ziet. Wat kunnen adviesbureaus bijdragen?
Marije Sloetjes, Aeres MBO

Hoe curricula worden opgesteld en actueel blijven
Wat kunnen adviesbureaus bijdragen?
Maaike Cox, Aeres Hogeschool

Strategieën om stageplekken te werven
Wat doet een opleiding daaraan, hoe kunnen adviesbureaus hierop inspelen.
Roy Veldhuizen, Aeres Hogeschool

Ervaringen van stagiairs
Wat maak je als stagiair mee; hoe begeleiden opleidingen en adviesbureaus stagiaires?
Alex Zuijdervliet, Habitus

Gastdocentschappen
Wat houdt dat in?
Jeroen Koorevaar, Adviesbureau E.C.O. Logisch

Parallelsessies over versterking relatie tussen onderwijs en adviesbureaus (audio)