Netwerk Groene Bureaus

netwerk groene bureaus
brancheorganisatie voor kwaliteitsbevordering en belangenbehartiging

Themabijeenkomst Energietransitie en natuur

De inschrijving voor de bijeenkomst is per 30 september 2019, 17.00 uur gesloten.

 :

Vrijwel iedereen is het eens over de noodzaak van een transitie van fossiele brandstoffen naar schone, hernieuwbare energie. Die transitie is nodig voor een goede toekomst voor mens en natuur. Maar de natuur kan ook last hebben van de opwekking van schone energie. Al heel lang is bekend dat waterkrachtcentrales kunnen leiden tot vissterfte en barrières in vismigratieroutes. Maar hoe zit het bijvoorbeeld met de in Nederland op grote schaal verschijnende zonneparken, al dan niet drijvend op oppervlaktewater, en hoe zit het met windturbines op land, in grote meren en in zee? Wat zijn daarvan effecten op dieren en planten? En welke mogelijkheden zijn er om eventuele negatieve effecten te mitigeren?
 

Op deze themabijeenkomst van het Netwerk Groene Bureaus gaan ecologen, initiatiefnemers van energieprojecten en overheden (beleidsmakers en vergunningverleners) aan de hand van een aantal casussen in gesprek over de relaties tussen energietransitieprojecten en natuurwaarden.


Wanneer? Dinsdag 1 oktober 2019, 10.00-16.00
Waar? Amersfoort
Deelnemers? Initiatiefnemers van energieprojecten, overheden en leden NGB
Programma? Dat vindt u hier.

Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

ongeldig

Invalid Input

ongeldig

ongeldig

ongeldig

Ongeldige invoer

ongeldig

Invalid Input

Ongeldige invoer

Invalid Input

Zie het privacybeleid van het Netwerk Groene Bureaus.

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

 

 

Ongeldige invoer

U ontvangt een kopie van uw aanmelding op uw mailadres.

Voor info kunt u terecht bij secretariaat@netwerkgroenebureaus.nl

Don't have an account yet? Register Now!

Login voor leden