Netwerk Groene Bureaus

netwerk groene bureaus
brancheorganisatie voor kwaliteitsbevordering en belangenbehartiging

16 jan 2020

Het Netwerk Groene Bureaus heeft de ‘Definitielijst Netwerk Groene Bureaus’ voor ecologische advisering gepubliceerd. Vijftien veel gebruikte termen voor ecologische adviesproducten zijn gedefinieerd om duidelijkheid te scheppen voor adviesbureaus, opdrachtgevers en gebruikers van adviesproducten. De lijst is opgesteld op basis van de ervaring van de negentig leden van het NGB.

Begrippen zoals quickscan en natuurtoets zijn op meerdere manieren te interpreteren. Daardoor kan bij gebruikers van adviesrapporten onduidelijkheid ontstaan over de te verwachten inhoud. Ook voor opdrachtgevers kan bij het beoordelen en vergelijken van offertes onduidelijkheid ontstaan over het te verwachten product. Met de 'Definitielijst Netwerk Groene Bureaus' heeft het NGB een vaste terminologie voor de branche ontwikkeld.

De Definitielijst is niet uitputtend voor de vele mogelijke producten die adviesbureaus kunnen opstellen. Een adviesbureau kan onderzoek aanbieden naar het voorkomen van beschermde soorten (‘Nader onderzoek beschermde soorten’) waaraan bijvoorbeeld de aanvraag voor een ontheffing is toegevoegd. Voor dergelijke combinaties zijn geen eigen definities gegeven. In dat geval is het handig ter wille van de duidelijkheid het product ‘Nader onderzoek beschermde soorten’ en de aanvulling apart te benoemen bij het offreren.

De definitielijst is gepubliceerd op https://www.netwerkgroenebureaus.nl/download/Definitielijst-Netwerk-Groene-Bureaus-2021.pdf