Netwerk Groene Bureaus

netwerk groene bureaus
brancheorganisatie voor kwaliteitsbevordering en belangenbehartiging

Cursussen en symposia van leden van het Netwerk Groene Bureaus

Naam bijeenkomst
Cursus Meer natuur in ontwerp; ecologische relaties
Soort bijeenkomst
cursus
Beschrijving
Krijg zicht op de ecologische samenhang in ruimtelijk ontwerp. Maak hiervan gebruik in ruimtelijke ordeningsprojecten, groenontwerp of beleidskeuzes. Het versterken van ecologische relaties, ook binnen de stadsnatuur, zorgt voor een grote meerwaarde in biodiversiteit. Deze cursus biedt algemene ecologische kennis en leert u deze toe te passen.

Deze cursusdag is de tweede van een drieluik. Hij kan los gevolgd worden, maar de cursussen ecologische kansen en natuurinclusief groen maken het compleet.

Na deze cursus ecologische relaties heeft u:
- Inzicht in systeemgericht denken
- Besef van flora en fauna in een landschapsecologische context
- Kennis over natuurrijk groenontwerp, wat voor mens én dier aantrekkelijk is
- Kennis over het in beeld brengen van ecologische relaties
Datum
2022-04-12
Begin en eindtijdstip
09:30 - 17:00
Plaats
Utrecht
Organisator
Naturio
Kosten
425,- ex BTW
Email contactpersoon
Don't have an account yet? Register Now!

Login voor leden