Netwerk Groene Bureaus

netwerk groene bureaus
brancheorganisatie voor kwaliteitsbevordering en belangenbehartiging

Cursussen en symposia van leden van het Netwerk Groene Bureaus

Naam bijeenkomst
Cursus Vleermuizen en ruimtelijke ontwikkeling
Soort bijeenkomst
cursus
Beschrijving
Vleermuizen lijken wel ongrijpbaar: onzichtbaar en anders wel onhoorbaar. Het verstoren of vernietigen van een verblijfplaats is een overtreding van de Wet natuurbescherming. Hoe kan een dergelijke wetsovertreding worden voorkomen? Deze cursus biedt inzicht in de ecologie van vleermuizen en de ecologische en juridische stappen die moeten worden genomen om overtreding van de Wet natuurbescherming te voorkomen.

Na deze cursus heeft u:

Kennis over de in Nederland voorkomende vleermuizen

Inzicht in de praktijk van onderzoek en bescherming van deze vleermuizen

Kennis gemaakt met het juridische proces (bijvoorbeeld een ontheffingsaanvraag)

Basiskennis van mitigatie/compensatie: welke maatregelen zijn ecologisch en juridisch zinvol?
Datum
2022-12-14
Begin en eindtijdstip
09:30 - 17:00
Plaats
Houten
Organisator
Naturio
Kosten
485,- ex BTW
Email contactpersoon
Don't have an account yet? Register Now!

Login voor leden