Netwerk Groene Bureaus

netwerk groene bureaus
brancheorganisatie voor kwaliteitsbevordering en belangenbehartiging

Cursussen en symposia van leden van het Netwerk Groene Bureaus

Naam bijeenkomst
Cursus Wilde bijen: ecologie en maatregelen (2 dagen)
Soort bijeenkomst
cursus
Beschrijving
Wilde bijen staan sterk in de belangstelling. Hun achteruitgang verontrust ecologen, beleidsmakers en het brede publiek. Dat leidt tot brede actie, maar de genomen maatregelen zijn niet altijd even effectief en duurzaam. In deze cursus leert u veel over wilde bijen. U krijgt de benodigde kennis over praktische maatregelen die populaties wilde bijen vooruit helpen. Deze cursus is gericht op iedereen die graag meer leert over wilde bijen en zich inzet voor insecten.

Na deze cursus heeft u:
- Meer inzicht in wilde bijen, hun herkenning en ecologie
- Kennis van de indicatiewaarde van belangrijke soorten en groepen
- Een beeld van de relatie met inrichting en beheer
- Kennis over maatregelen om wilde bijen en andere insecten te kunnen helpen
Datum
2022-05-11
Begin en eindtijdstip
09:30 - 17:00
Plaats
Amersfoort
Organisator
Naturio
Kosten
775,- ex BTW
Email contactpersoon
Don't have an account yet? Register Now!

Login voor leden