Netwerk Groene Bureaus

netwerk groene bureaus
brancheorganisatie voor kwaliteitsbevordering en belangenbehartiging

Cursussen en symposia van leden van het Netwerk Groene Bureaus

Naam bijeenkomst
Cursus Ecologische monitoring Online
Soort bijeenkomst
cursus
Beschrijving
Hoe onderzoek je op een goede en praktische manier de natuurwaarden of biodiversiteit? Het evalueren van natuurdoelen kan op allerlei niveaus wenselijk zijn, van nieuw maaibeheer tot zicht hebben op uw gemeente als geheel. Wat voor monitoring bestaat al? Kan hiervan gebruik gemaakt worden? Deze cursus belicht alle facetten.

Na deze cursus heeft u:
- Inzicht in de wenselijkheid en mogelijkheden voor ecologische monitoring
- Zicht op bestaande monitoring die gebruikt kan worden voor uw doelstelling
- Overzicht van kansen en knelpunten in alle fasen van monitoring
- Een beeld van de juridische kant van verplichte monitoring
- Een handleiding om zelf een gedegen monitoringplan op te stellen
- Veel voorbeelden van verschillende typen monitoring
Datum
2022-11-23
Begin en eindtijdstip
09:30 - 16.30
Plaats
Online
Organisator
Naturio
Kosten
325,- exclusief BTW
Email contactpersoon
Don't have an account yet? Register Now!

Login voor leden