Netwerk Groene Bureaus

netwerk groene bureaus
brancheorganisatie voor kwaliteitsbevordering en belangenbehartiging

Cursussen en symposia van leden van het Netwerk Groene Bureaus

Naam bijeenkomst
Cursus Beschermde soorten en ecologisch boombeheer
Soort bijeenkomst
cursus
Beschrijving
Bomen kunnen een hoge natuurwaarde hebben en er kunnen veel soorten aan zijn gebonden. In bomen huizen ook beschermde soorten, zowel algemene als streng beschermde soorten. Dit vergt een zorgvuldig en goed beheer dat rekening houdt met deze natuurwaarden. Deze cursusdag biedt zowel algemene ecologische kennis over bomen en boom¬bewonende soorten, als zicht op een zorgvuldig en goed bomenbeheer. Tijdens de middag buiten worden praktijkvoorbeelden behandeld.

Na deze cursus heeft u:
 Kennis van ecologie en natuurwaarden rondom bomen en bomenlanen, met extra nadruk op vogels met jaarrond beschermde nestplaatsen en vleermuizen
 Goed zicht op natuurwetgeving en natuurpotenties bij onderhoud en verjonging
 Verdieping in kennis van goed onderhoud van bomen, vooral in relatie tot de natuurwaarden.
Datum
2022-11-30
Begin en eindtijdstip
09:30 - 17:00
Plaats
Amersfoort
Organisator
Naturio
Kosten
485,- ex BTW
Email contactpersoon
Don't have an account yet? Register Now!

Login voor leden