Netwerk Groene Bureaus

ngb_009168
brancheorganisatie voor kwaliteitsbevordering en belangenbehartiging

Cursussen en symposia van leden van het Netwerk Groene Bureaus

Naam bijeenkomst
Praktijkdag Natuur ontwikkelen; De Groene Grens
Soort bijeenkomst
cursus
Beschrijving
Op de grens tussen de gemeenten Veenendaal en Ede ligt de natuur-ontwikkelingszone De Groene Grens en ecozone de Klomp. De gemeentes hebben de ontwikkeling van deze gebieden zelf gefinancierd en bureau Natuurbalans werd in staat gesteld alle fases van dit proces intensief te begeleiden. Hierbij is zeer goed samengewerkt tussen disciplines. Bewoners zijn zeer tevreden en ecologen onder de indruk. De terreinen zijn bijna ongewoon soortenrijk en bevatten tientallen rode lijst soorten van met name nat schraalland. Zelfs na 7 jaar duiken er nog steeds nieuwe (bedreigde) soorten op. Kom leren van dit geslaagde project!

Na deze dag heeft u:
 Kennis over een inspirerend voorbeeld van natuurontwikkeling op voormalige landbouwgrond
 Zicht op de factoren die voor dit succes hebben gezorgd
 Veel voorbeelden voor succesvolle inrichting én beheer
 Inspiratie voor (natuur)kansen die u zelf kunt pakken
Datum
2020-06-11
Begin en eindtijdstip
09:00 - 17:00
Plaats
Veenendaal
Internet
https://naturio.nl/natuur-ontwikkelen-de-groene-grens/
Organisator
Naturio
Kosten
275,- ex BTW
Email contactpersoon
karin.albers@naturio.nl
Opgeven via
https://naturio.nl/natuur-ontwikkelen-de-groene-grens/