Netwerk Groene Bureaus

ngb_009168
brancheorganisatie voor kwaliteitsbevordering en belangenbehartiging

Cursussen en symposia van leden van het Netwerk Groene Bureaus

Naam bijeenkomst
Vernieuwingscursus natuurwetgeving
Soort bijeenkomst
cursus
Beschrijving
De vernieuwingscursus is gericht op cursisten die een goede basiskennis van natuurwetgeving hebben en op de hoogte willen worden gebracht van actuele veranderingen en ontwikkelingen in de wetgeving.
Er wordt een duidelijk overzicht gegeven van alle veranderingen in de natuurwetgeving. Er is veel aandacht voor nieuwe ontwikkelingen in het natuurbeschermingsrecht en voor natuurbescherming in de nieuwe Omgevingswet. Daarnaast komen recente jurisprudentie en de implicaties daarvan aan bod.
Sinds enkele jaren organiseren wij samen met Buro Bakker de individuele gevorderdencursussen over natuurwetgeving. De cursusinhoud is zoveel mogelijk toegesneden op uw vragen en leerbehoefte.
De Wet natuurbescherming gaat per 2021 op in de Omgevingswet, samen met vele andere wetten op het gebied van de fysieke leefomgeving. Wat houdt de Omgevingswet nou precies in en wat zijn de consequenties voor de natuurbescherming? Heeft dit gevolgen voor de rol van adviesbureaus en de benodigde kennis van overheden? In deze cursus wordt een overzicht gegeven van de overeenkomsten en veranderingen in de natuurbescherming onder de nieuwe Omgevingswet ten opzichte van de huidige situatie.
Er is bij deze cursus ook ruimte voor vragen en leerdoelen van de cursisten, bijvoorbeeld:
● Wat zijn de veranderingen in natuurbescherming onder de Omgevingswet?
● Wat zijn de gevolgen van de Omgevingswet voor de praktijk van een adviesbureau of gemeente?
● Hoe zien de beschermingsregimes eruit?
● Welke vrijstellingsmogelijkheden zijn er?
Datum
2020-01-15
Begin en eindtijdstip
09:00 - 12:30
Plaats
Utrecht
Internet
http://www.ecologica.eu
Organisator
Ecologica en Buro Bakker
Kosten
€ 300 (excl. BTW)
Email contactpersoon
administratie@ecologica.eu
Opgeven via
http://https://www.ecologica.eu/cursussen/vernieuwingscursus-natuurwetgeving.html