Netwerk Groene Bureaus

ngb_009168
brancheorganisatie voor kwaliteitsbevordering en belangenbehartiging

Cursussen en symposia van leden van het Netwerk Groene Bureaus

Naam bijeenkomst
Basiscursus natuurwetgeving
Soort bijeenkomst
cursus
Beschrijving
Samen met Buro Bakker organiseert Ecologica de 'Basiscursus natuurwetgeving'. De basiscursus behandelt onderwerpen als de Wet natuurbescherming (zowel de soortbescherming als gebiedsbescherming), vrijstellingen, gedragscodes en ontheffingen,
Toetsing Natura2000, externe werking, passende beoordeling, significantie, bescherming bossen en Natuurnetwerk Nederland.
De cursussen onderscheiden zich door een kleinschalige en flexibele opzet en een praktische insteek. De groepen zijn klein. Bovendien is het niet beperkt tot het juridische verhaal, maar echt gericht op de praktijk.
De basiscursus is bedoeld voor een algemeen beeld en de praktische implicaties (zowel soorten- als gebiedenbescherming). Niettemin zit ook hier al flinke diepgang in.
Datum
2019-03-26
Begin en eindtijdstip
09:30 - 17:00
Plaats
Utrecht
Internet
http://www.ecologica.eu/cursussen/cursus-natuurwetgeving-basis.html
Organisator
Ecologica en Buro Bakker
Kosten
€ 475,00 (excl. BTW)
Email contactpersoon
administratie@ecologica.eu
Opgeven via
http://www.ecologica.eu/cursussen/cursus-natuurwetgeving-basis.html