Netwerk Groene Bureaus

ngb_009168
brancheorganisatie voor kwaliteitsbevordering en belangenbehartiging

Cursussen en symposia van leden van het Netwerk Groene Bureaus

Naam bijeenkomst
Cursus flora en vegetatie (2 dagen)
Soort bijeenkomst
cursus
Beschrijving
U breidt uw kennis van flora en vegetatie flink uit tijdens deze veldcursus in een gevarieerd beekdal. Bos, struweel, grasland en moeras wisselen elkaar af en bieden een breed scala aan vegetatietypen, met bijbehorende algemene, maar ook bijzondere soorten. Er wordt ingegaan op (hydrologische) herstelmaatregelen en de relatie met vegetatie en flora. Deze cursus is gericht op verschillende niveaus.

Na deze cursus heeft u:
 Meer inzicht in flora en vegetatie, herkenning en samenhang
 Kennis van de indicatiewaarde van diverse belangrijke soorten
 Een beeld van de relatie met hydrologie, bodem en beheer
 Een overzicht van inventarisatiemethoden
Datum
2020-05-12
Begin en eindtijdstip
9:30 - 17:00
Plaats
Eindhoven
Internet
https://www.naturio.nl/cursus-flora-en-vegetatie/
Organisator
Naturio
Kosten
600,- ex BTW voor een cursus van 2 dagen
Email contactpersoon
karin.albers@naturio.nl
Opgeven via
https://www.naturio.nl/cursus-flora-en-vegetatie/