Netwerk Groene Bureaus

ngb_009168
brancheorganisatie voor kwaliteitsbevordering en belangenbehartiging

Cursussen en symposia van leden van het Netwerk Groene Bureaus

Naam bijeenkomst
Cursus Tijdelijke Natuur werkt!
Soort bijeenkomst
cursus
Beschrijving
Tijdelijke Natuur kent louter winnaars. De terreineigenaar voorkomt risico’s op vertraging en extra kosten als streng beschermde planten en dieren verschijnen. De natuur profiteert één of enkele jaren van spontane natuurontwikkeling. Omwonenden en gebruikers krijgen een leuk natuurgebied. Leer in deze cursus over het proces en de inhoud.

Na deze cursus heeft u:
- Inzicht in de mogelijkheden van Tijdelijke Natuur
- Voldoende kennis om een aanvraag in te kunnen dienen
- Besef van natuurpotenties voor verschillende terreintypen en inzicht hoe deze vergroot kunnen worden
- Voldoende argumenten om collega’s en andere betrokkenen te overtuigen van het nut (qua risico management en financieel) en de voordelen van Tijdelijke Natuur
Datum
2019-09-24
Begin en eindtijdstip
9:30 - 17:00
Plaats
Amsterdam Havengebied
Internet
https://www.naturio.nl/tijdelijke-natuur/
Organisator
Naturio en Stichting Tijdelijke Natuur
Kosten
€475,- ex BTW, inclusief lunch en cursusmateriaal
Email contactpersoon
karin.albers@naturio.nl
Opgeven via
https://www.naturio.nl/tijdelijke-natuur/