Netwerk Groene Bureaus

ngb_009168
brancheorganisatie voor kwaliteitsbevordering en belangenbehartiging

Cursussen en symposia van leden van het Netwerk Groene Bureaus

Naam bijeenkomst
Cursus Cultuurhistorie en natuurbeheer (2 dagen)
Soort bijeenkomst
cursus
Beschrijving
Er is steeds meer maatschappelijke aandacht voor landschap en erfgoed in natuurgebieden. Bewoners hechten waarde aan het historische landschap van hun gebied. Met de nieuwe Omgevingswet krijgen landschap en erfgoed een prominente plek in het beleid van provincies en gemeenten. Maar hoe doe je recht aan het historische verhaal van jouw gebied en werk je toch aan natuurdoelen? Leer meer over cultuurhistorie in de beheerpraktijk.

Na deze cursus heeft u:
- Een beter beeld van de grote historisch-landschappelijke rijkdom van natuurgebieden;
- Zicht op verschillende manieren waarop cultuurhistorische kennis over een gebied wordt verzameld en geanalyseerd;
- Zicht op de mogelijkheden om landschappelijk erfgoed mee te nemen bij natuurontwikkeling, in beheersvisies en in concreet beheer;
- Handvatten om weloverwogen keuzes te maken in de omgang met landschappelijk erfgoed.
Datum
2019-10-10
Begin en eindtijdstip
9:30 - 17:00
Plaats
Boxtel of omgeving
Internet
https://naturio.nl/cultuurhistorie/
Organisator
Naturio en Bureau Overland
Kosten
795,- excl BTW voor 2 dagen
Email contactpersoon
karin.albers@naturio.nl
Opgeven via
https://naturio.nl/cultuurhistorie/