Netwerk Groene Bureaus

netwerk groene bureaus
brancheorganisatie voor kwaliteitsbevordering en belangenbehartiging

Het Netwerk Groene Bureaus is de brancheorganisatie voor ecologisch advies en onderzoek. Honderd adviesbureaus werken daarin samen aan kwaliteitsbevordering en belangenbehartiging. Het Netwerk Groene Bureaus vertegenwoordigt driekwart van de ecologische adviseurs bij adviesbureaus.

Binnen het Netwerk Groene Bureaus zijn zeven werkgroepen actief.

Werkgroep Beschermde planten
De werkgroep heeft als opdracht de kennis van beschermde plantensoorten bij ecologische adviesbureaus te versterken.
Leden:
Marcel Baartmans, ATKB  
Lenny van der Coelen Econsultancy
Niels Eimers, Natuurbalans
Gert Hoogerwerf, Natuurbalans (voorzitter)
Nicole Janssen, Econsultancy
Janien Kamps, Eco Reest
Beno Koolstra, Koolstra Advies    
Baudewijn Odé, Floron
Melchior van Tweel, Ecologisch adviesbureau Van Tweel

Werkgroep BREEAM-NL
De werkgroep heeft als opdracht de positie van de ecologie binnen BREEAM-NL verder te ontwikkelen én uit te dragen.
Leden:
Wijnanda Hulsegge, ATKB
Jeroen Driessen, Econsultancy
Annette Karels, Waardenburg Ecology
Cornel van der Kooij, Movares
Martijn Perk, de Bouwecoloog
Dirk van Pijkeren, Laneco
Philip Raaijmakers, ATKB
Dimphina Riemer, ECOquickscan
Marlien de Voogd, Regelink Ecologie & Landschap
Arend de Wilde, RHDHV

Werkgroep Maategel-effect relaties
Het Netwerk Groene Bureaus wil zijn leden ondersteunen bij advisering over maatregelen die effectief de gevolgen van ingrepen mitigeren en compenseren, als onderdeel van de doelstelling om de kwaliteit van advisering te bevorderen. Daarvoor wordt de beschikbaarheid van een overzicht van maatregelen en effectiviteit gestimuleerd/gerealiseerd.
Leden:
Benjamin Brandt, Habitus  
Haico van der Burgt, ECOquickscan   
Chris Driessen, Regelink Ecologie & Landschap
Valerie Kalle, Witteveen+Bos
Hein van Kleef, Stichting Bargerveen  
Bas van Leeuwen, NGB
Glenn Lelieveld, Averti Ecologie
Marnick Pinxterhuis, Eco Reest
Martijn Stevens, Geonius
Bart Wouters, Loo Plan

Werkgroep Natuurbeschermingsrecht
De werkgroep heeft als opdracht informatie over de nieuwe 'Wet natuurbescherming' bij elkaar te brengen en te ontsluiten voor de leden van het Netwerk Groene Bureaus.
Leden:
Bram Aarts, Natuurbalans
Arthur Hoffmann, Regelink Ecologie & Landschap
Marloes Kortlever- Boer, VanderHelm
Marije Langstraat, By Nature
Mandy Oudshoorn, Ecoreest
Cristel Schellingen, Antea Group
Fleur van Vliet, Waardenburg Ecology

Werkgroep Standaarden en protocollen
De werkgroep heeft als opdracht breed gedragen en wetenschappelijk verantwoorde standaarden en protocollen te genereren op het gebied van soortenstandaards, het inventariseren van soorten en het verplaatsen van soorten in het kader van mitigatie en compensatie.
Leden:
Haico van der Burgt, Ecoquickscan
Adri Clements, Regelink Ecologie & Landschap
Herbert Dijkhuizen, ATKB
Aegidia van Grinsven, Livadi
Theo de Jong
Tjeerd Kooij, Ekoza
Dirk van Pijkeren, Laneco
Erik de Vries, Altenburg & Wymenga

Werkgroep Toetsing
De werkgroep heeft als opdracht om de zittende leden en bureaus die zich voor het lidmaatschap van het Netwerk aanmelden op kwaliteit te toetsen. Daarvoor worden c.v.'s van medewerkers en drie rapportages van het bureau beoordeeld.
Leden:
Karin Albers, Naturio
Pieter Baalbergen, Duvekot Rentmeesters
Benjamin Backx, Eco Assist
Roelof de Beer, Van der Goes en Groot
Ronald Bijkerk, Waardenburg Ecology
Annelies van de Craats, Witteveen+Bos
Mieuw van Diedenhoven, Regelink Ecologie & Landschap
Jelle Faber, Aequator
Gert Hoogerwerf, Natuurbalans
Ronny Huls, Eco Reest
Henk Jansen, Elodea
Lidia Gerrits, ATKB
Theo de Jong
Sander Jonker, Arcadis
Margaret Konings, Konings Ecologie
Cornel van der Kooij, Movares
Beno Koolstra, Koolstra Advies
Marije Langstraat, By Nature
Jessica Loeffen, Eelerwoude
Pauline Maas, RoyalHaskoningDHV
Bram Omon, BügelHajema
Martijn Perk, de Bouwecoloog
Dimphina Riemer, ECOquickscan
Rienk Apperloo, Ecogroen BV
Arjan Schoenmakers, idverde Advies
Melchior van Tweel, Ecologisch Adviesbureau Van Tweel
Hilde Vegelin, BügekHajema
Carolien van der Ziel, RoyalHaskoningDHV

Werkgroep Veilig werken
De werkgroep heeft als opdracht een richtlijn voor veilig werken te ontwikkelen.
Leden:
Willem van Esch, Eco-Niche
Lidia Gerrits, ATKB
Reinoud Kleijberg, Arcadis
Miriam Scherpenisse-Gutter, Natuurbalans-Limes Divergens BV
Margreet ter Steege, ATKB
Melchior van Tweel, Ecologisch Adviesbureau Van Tweel

Vleermuisvakberaad
Het Vleermuisvakberaad heeft als opdracht te adviseren over het Vleermuisprotocol en kennis over vleermuisonderzoek uit te wisselen.
Leden:
Danielle Bankert, RVO
Renée Bekker, Bij12
Martijn Boonman, Waardenburg Ecology
Jeroen Brandjes, Waardenburg Ecology
Koen Breed, ATKB
Haico van der Burgt, EcoQuickscan
Chris Driessen, Regelink Ecologie & Landschap
Willem van Esch, Eco-Niche
Aegidia van Grinsven, Livadi
Arthur Hoffmann, Regelink Ecologie & Landschap
Jasja Dekker, Jasja Dekker Dierecologie
Peter-Jan Keizer, RWS
Margaret Konings, ODH
Tjeerd Kooij, EKOZA
Marije Langstraat, By Nature
Bas van Leeuwen, Netwerk Groene Bureaus
Herman Limpens, Zoogdiervereniging
John Melis, JM ecologie b.v.
Gerie Mensink, RVO
Anton van Meurs, Ecoresult B.V.
Rienk Noordhuis, ATKB
Ronald van Os, Rijksvastgoedbedrijf
Dirk van Pijkeren, Laneco (voorzitter)
Ewoud van der Ploeg, Bureau Viridis
Jeike van der Poel, VanderHelm Milieubeheer BV
Marcel Schillemans, Zoogdiervereniging
Marko Sinke, Loo Plan
Gerard Smit, Waardenburg Ecology
Martijn Stevens, Geonius
Harper Tromp, Rijksvastgoedbedrijf
Daniel Tuitert, Flevoland
Peter Twisk, Twisk Ecologisch Onderzoek
Edwin Witter, Econsultancy