Netwerk Groene Bureaus

ngb_009168
brancheorganisatie voor kwaliteitsbevordering en belangenbehartiging

Het Netwerk Groene Bureaus is de brancheorganisatie voor ecologisch advies en onderzoek. Tachtig adviesbureaus werken daarin samen aan kwaliteitsbevordering en belangenbehartiging. Het Netwerk Groene Bureaus vertegenwoordigt driekwart van de ecologische adviseurs bij adviesbureaus.

Binnen het Netwerk Groene Bureaus zijn zes werkgroepen actief.

Werkgroep BREEAM-NL
De werkgroep heeft als opdracht de positie van de ecologie binnen BREEAM-NL verder te ontwikkelen én uit te dragen.
Leden:
Pim Godschalk, ATKB (voorzitter)
Wijnanda Hulsegge, Buro Bakker
Nicole Janssen, Econsultancy
Annette Karels, Bureau Waardenburg
Jennifer van Kolck, Arcadis
Margaret Konings, Aqua Terra Nova
Cornel van der Kooij, Movares
Martijn Perk, de Bouwecoloog
Dirk van Pijkeren, Laneco
Dimphina Riemer, ECOquickscan
Tienke Springer, De Groene Ruimte (secretaris)
David van de Veen, Lievense
Marlien de Voogd, Regelink Ecologie & Landschap
Arend de Wilde, RHDHV

Werkgroep 'Wet natuurbescherming'
De werkgroep heeft als opdracht informatie over de nieuwe 'Wet natuurbescherming' bij elkaar te brengen en te ontsluiten voor de leden van het Netwerk Groene Bureaus.
Leden:
Bram Aarts, Natuurbalans
Dirk van der Est, Tauw
Heiko de Graaf,  Regelink Ecolgie & Landschap
Jan Erik van der Heide, Bureau Waardenburg
Sander Hunink, Ecologica
Marloes Kortlever- Boer, VanderHelm
Mariska Nieuwenhuijsen, VanderHelm
Cristel Schellingen, Antea Group
Roel Strijkstra, Altenburg &Wymenga
Daniel Tuitert, Sweco
Fleur van Vliet, Bureau Waardenburg

Werkgroep 'Standaarden en protocollen'
De werkgroep heeft als opdracht breed gedragen en wetenschappelijk verantwoorde standaarden en protocollen te genereren op het gebied van soortenstandaards, het inventariseren van soorten en het verplaatsen van soorten in het kader van mitigatie en compensatie.
Leden:
Bertien Besteman, b&d Natuuradvies
Haico van der Burgt, Ecoquickscan
Adri Clements, Regelink Ecologie & Landschap
Herbert Dijkhuizen, Buro Bakker
Theo de Jong, Bureau Viridis
Marcel Koen, BRO
Tjeerd Kooij, Ekoza
Dirk van Pijkeren, Laneco
Johannes Regelink, Regelink Ecologie & Landschap
Erik de Vries, Altenburg & Wymenga

Werkgroep 'Toetsing'
De werkgroep heeft als opdracht om de zittende leden en bureaus die zich voor het lidmaatschap van het Netwerk aanmelden op kwaliteit te toetsen. Daarvoor worden c.v.'s van medewerkers en drie rapportages van het bureau beoordeeld.
Leden:
Bertien Besteman, b&d Natuuradvies
Sjoerd-Dirk Fiaschi - van der Est, Tauw
Gert Hoogerwerf, Natuurbalans
Henk Jansen, Elodea
Theo de Jong, Bureau Viridis
Cornel van der Kooij, Movares
Beno Koolstra, Koolstra Advies
Marloes Kortlever- Boer, VanderHelm Milieubeheer BV.
Marije Langstraat, By Nature
Pauline Maas, BTL Advies B.V.
Jessica Marchal, Eelerwoude
Martijn Perk, de Bouwecoloog
Dimphina Riemer, ECOquickscan
Mariska Salomons, Ecogroen
Arjan Schoenmakers, BTL Advies B.V.
Marko Sinke, Loo Plan
Roel Strijkstra, Altenburg&Wymenga
Melchior van Tweel, Ecologisch Adviesbureau Van Tweel
Dennis Wansink, Bureau Waardenburg
Carolien van der Ziel, RoyalHaskoningDHV

Werkgroep 'Veilig werken'
De werkgroep heeft als opdracht een richtlijn voor veilig werken te ontwikkelen.
Leden:
Willem van Esch, Eco-Niche
Lidia Gerrits, De Groene Ruimte
Reinoud Kleijberg, Arcadis
Miriam Scherpenisse-Gutter, Natuurbalans-Limes Divergens BV
Margreet ter Steege, Buro Bakker
Melchior van Tweel, Ecologisch Adviesbureau Van Tweel

Vleermuisvakberaad
Het Vleermuisvakberaad heeft als opdracht te adviseren over het Vleermuisprotocol en kennis over vleermuisonderzoek uit te wisselen.
Leden:
Danielle Bankert, RVO
Renée Bekker, Bij12
Bertien Besteman, b&d Natuuradvies
Herman Bouman, Arcadis
Jeroen Brandjes, Bureau Waardenburg
Koen Breed, Buro Bakker
Haico van der Burgt, EcoQuickscan
Willem van Esch, Eco-Niche
Edwin Witter, Econsultancy
Jasja Dekker, Jasja Dekker Dierecologie
Arthur Hoffmann, LOO PLAN
Peter-Jan Keizer, RWS
Margaret Konings, Aqua Terra Nova
Tjeerd Kooij, EKOZA
Erik Korsten, Zoogdiervereniging
Harm Kossen, Royal HaskoningDHV
Willem Kuijsten, RHDHV
Bas van Leeuwen, Netwerk Groene Bureaus
Herman Limpens, Zoogdiervereniging
Gerie Mensink, provincie Gelderland
Mariska Nieuwenhuijsen, VanderHelm Milieubeheer BV
Rienk Noordhuis, de Groene Ruimte
Dirk van Pijkeren, Laneco (voorzitter)
Ewoud van der Ploeg, Bureau Viridis
Marcel Schillemans, Zoogdiervereniging
Jasper Schut, Altenburg & Wymenga
Marko Sinke, Loo Plan
Gerard Smit, Bureau Waardenburg
Martijn Stevens, Arcadis
Kees Straates, Tauw
Daniel Tuitert, Sweco
Peter Twisk, Regelink Ecologie & Landschap
Ilco van Woersem, Ecologica