Netwerk Groene Bureaus

ngb_009168
brancheorganisatie voor kwaliteitsbevordering en belangenbehartiging

De leden van het Netwerk willen een kwalitatief hoogstaande en integere bijdrage leveren aan oplossen van problemen van opdrachtgevers. Verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving en de samenleving staan daarbij centraal, ook ten dienste van de generaties na ons. De inbreng baseert zich op de eigen vakinhoudelijke deskundigheid en ervaring, inzicht in de maatschappelijke context en een onafhankelijke opstelling. In het visiedocument zijn de visie en missie van het Netwerk Groene Bureaus uitgewerkt.

Kwaliteitsbevordering vindt plaats via discussies over kwaliteit tussen bureaus onderling en tussen bureaus en opdrachtgevers.

Belangenbehartiging vindt plaats door als vereniging een aanspreekpunt voor de branche te zijn en knelpunten die binnen de branche gevoeld worden, te formuleren en te bespreken met elkaar en met opdrachtgevers.

De leden van het Netwerk Groene Bureaus hechten grote waarde aan maatschappelijk verantwoord ondernemen, aan goed opdrachtnemerschap en aan collegialiteit. De leden onderschrijven daartoe de gedragscode van de vereniging.