Netwerk Groene Bureaus

netwerk groene bureaus
brancheorganisatie voor kwaliteitsbevordering en belangenbehartiging

2 feb 2024

Het bestuur van het Netwerk Groene Bureaus nodigt leden uit om deel te nemen aan het bestuur. In het bestuur ontstaat een vacature doordat John Melis, bestuurslid namens de ecologische adviesbureaus, zijn tweede en reglementair laatste termijn in het bestuur in februari 2024 bereikt.
Voor Pieter Baalbergen (Duvekot Rentemeesters), bestuurslid namens de multidisciplinair bureaus, eindigt de eerste termijn; hij stelt zich verkiesbaar.

Leden worden uitgenodigd zich voor 15 feb 2024 kandidaat te stellen voor de verkiezing in de ledenvergadering op 6 maart 2024. De bestuursfuncties en het stemrecht in de ledenvergadering zijn voorbehouden aan de leden van het Netwerk Groene Bureaus, niet aan kandidaten.

Deelname aan het bestuur is goed voor uw vereniging en is goed voor uw bedrijf. Informatie over het bestuurslidmaatschap is hier opgenomen; voor meer informatie kunt u terecht bij de leden van het bestuur en bij de secretaris.

Het bestuur kent vertegenwoordigers per categorie bureaus (zie toelichting); ook leden van andere categorieen worden uitgenodigd om - mocht vanuit de betreffende categorie geen kandidaatstelling plaatsvinden - het bestuur toch op sterkte te krijgen.

Het secretariaat ontvangt via secretariaat@netwerkgroenebureaus.nl graag een korte motivatie voor uw kandidaatstelling incl. cv.