Netwerk Groene Bureaus

ngb_009168
brancheorganisatie voor kwaliteitsbevordering en belangenbehartiging

Het Netwerk Groene Bureaus is de brancheorganisatie voor ecologisch advies en onderzoek. Tachtig adviesbureaus werken daarin samen aan kwaliteitsbevordering en belangenbehartiging. Het Netwerk Groene Bureaus vertegenwoordigt driekwart van de ecologische adviseurs bij adviesbureaus.

Het bestuur van het NGB heeft zeven leden incl. voorzitter. De samenstelling van het bestuur is afgestemd op de diversiteit aan leden.

Het NGB kent:

‘ecologisch bureaus’ met als onderverdeling
  • ‘klein ecologisch bureau’ (een monodisciplinair bureau met maximaal vijf medewerkers); vertegenwoordigd door één bestuurslid en
  • ‘ecologisch bureau’ (monodisciplinair bureau met meer dan vijf medewerkers); vertegenwoordigd door drie bestuursleden en
'multidisciplinaire bureaus' met als onderverdeling
  • ‘multidisciplinair bureau’ (w.o. stedenbouwkundige/planologische bureaus); vertegenwoordigd door twee bestuursleden en
  • ‘multidisciplinair groot bureau’ (meer dan 500 medewerkers); vertegenwoordigd door één bestuurslid.
 NGB bestuur 2018
Bestuur en secretariaat Netwerk Groene Bureaus
Van links naar rechts: bestuursleden David van der Veen, Carolien van der Ziel,
Johannes Regelink, Gert Hoogerwerf, John Melis, Jort de Bosch Kemper (voorzitter)
en secretariaat: Bas van Leeuwen.Bestuurslid Pauline Maas ontbreekt op de foto.


 
JortJort de Bosch Kemper, Bureau Viridis (voorzitter)
 GertGert Hoogerwerf, Natuurbalans (bestuurslid)

PaulinePauline Maas, BTL Advies (bestuurslid)

JohnJohn Melis, John Melis Ecologie (bestuurslid)
johannesJohannes Regelink, Regelink Ecologie & Landschap (bestuurslid)

davidDavid van der Veen, Lievense (bestuurslid)

CarolienCarolien van der Ziel, Royal HaskoningDHV (bestuurslid)

 


 basBas van Leeuwen (Second Opinion) voert het secretariaat.