Netwerk Groene Bureaus

ngb_009168
brancheorganisatie voor kwaliteitsbevordering en belangenbehartiging

Het bestuur van het Netwerk Groene Bureaus heeft zeven leden incl. voorzitter. De samenstelling van het bestuur is afgestemd op de diversiteit aan leden waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen:

‘ecologisch bureau’ met als onderverdeling

  • ‘klein ecologisch bureau’; vertegenwoordigd door één bestuurslid en
  • ‘ecologisch bureau’ (monodisciplinair bureau met meerdere medewerkers); vertegenwoordigd door drie bestuursleden en

multidisciplinair bureau met als onderverdeling

  • ‘multidisciplinair bureau’ (w.o. stedenbouwkundige/planologische bureaus); vertegenwoordigd door twee bestuursleden en
  • ‘multidisciplinair groot bureau’ (meer dan 500 medewerkers); vertegenwoordigd door één bestuurslid.

 
JortJort de Bosch Kemper, Bureau Viridis (voorzitter)




 GertGert Hoogerwerf, Natuurbalans (bestuurslid)





PaulinePauline Maas, RPS (bestuurslid)





JohnJohn Melis, John Melis Ecologie (bestuurslid)




johannesJohannes Regelink, Regelink Ecologie & Landschap (bestuurslid)





davidDavid van der Veen, LievenseCSO (bestuurslid)





CarolienCarolien van der Ziel, Royal HaskoningDHV (bestuurlid)

 


 basBas van Leeuwen (Second Opinion) voert het secretariaat.