Netwerk Groene Bureaus

ngb_009168
brancheorganisatie voor kwaliteitsbevordering en belangenbehartiging

Naam bijeenkomst
Natuurinclusief stedenbouwkundig ontwerp als interdisciplinaire uitdaging
Soort bijeenkomst
symposium
Beschrijving
De Beroepsvereniging van Nederlandse Stedenbouwkundigen en Planologen (BNSP), Netwerk Groene Bureaus (NGB) en de Nederlandse Vereniging voor Tuin- en Landschapsarchitectuur (NVTL) organiseren de themabijeenkomst 'Natuurinclusief stedenbouwkundig ontwerp als interdisciplinaire uitdaging'. De Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus (BNA) beveelt de bijeenkomst aan.

Deze dag brengt leden van BNA, BNSP, NGB en NVTL met elkaar in contact om de samenwerking effectiever te maken. Alle leden weten dat onderling contact in een vroeg stadium van een opdracht de integraliteit van een ontwerp ten goede komt, en daarmee de kwaliteit, gebruiksmogelijkheden en kosteneffectiviteit. Bij een aantal bureaus zijn dan ook stedenbouwkundigen, architecten, landschapsarchitecten en ecologen onder één dak gebracht. Andere bureaus zijn monodisciplinair en zoeken onderlinge samenwerking. Toch gaat samenwerking in een vroeg stadium niet vanzelf. Waar hangt dat op?

Ook biedt deze dag praktische, inhoudelijke handreikingen over de vormgeving van groen/natuur/landschap binnen het stedenbouwkundig, landschapsarchitectonisch en architectonisch ontwerp. Het omgaan met beperkingen vanuit de stedenbouw, de landschapsarchitectuur, de architectuur en de ecologie komt op tafel. En de maatschappelijke waardering (in de vorm van o.m. hogere vastgoedwaarde, imagowaarde en BREEAM) en het maatschappelijke vereiste (in de vorm van wetgeving); hoe zijn die in ontwerpen te integreren?
Datum
2018.03.06
Begin en eindtijdstip
9:30 uur tot 17:00 uur
Plaats
Amersfoort
Internet
http://www.netwerkgroenebureaus.nl/natuurinclusief
Organisator
BNSP, NGB en NVTL
Kosten
Email contactpersoon
secretariaat@netwerkgroenebureaus.nl
Opgeven via
http://www.netwerkgroenebureaus.nl/natuurinclusief